Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Rybnica Leśna, składającej się z działki nr 186/9 o powierzchni 0,0738 ha.