Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej rolnej, stanowiącej własność Gminy Mieroszów w położonej obrębie Sokołowska