Pokaż # 
Tytuł Utworzono Autor
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem na czas oznaczony 25 lat z przeznaczeniem na produkcję energii z odnawialnego źródła - usytuowanie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną 06 październik 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-lokalu mieszkalnego w Mieroszowie przy ulicy Krótkiej 2/2 30 wrzesień 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych bez zabudowań, położonych w obrębie Mieroszów 1 przy ul. Kościelnej, składających się z działek nr 395/15 i nr 395/16 o łącznej powierzchni 0,0054 ha 13 wrzesień 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu numer 15 i 13/4 położonych w obrębie Golińsk 03 wrzesień 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu numer 426/10 położonej w obrębie Mieroszów 2 03 wrzesień 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki 176/6 obręb Unisław Śląski 03 wrzesień 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu numer 88/12, obręb Sokołowsko 03 wrzesień 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu numer 299 i 334 położonych w obrębie Unisław Śląski 03 wrzesień 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego w Mieroszowie przy Placu Niepodległości 11 02 wrzesień 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o VI przetargu ustnym ograniczonym do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości rolnej składającej się z działki 431, położonej w obrębie Unisław Śląski 29 lipiec 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu numer 176/6 położonej w obrębie Unisław Śląski 29 lipiec 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Golińsku, budynek numer 90, składającej się z działki nr 58/7 o powierzchni 0,07 ha 15 lipiec 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie I przetargu ustnym nieograniczonym na najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, pomieszczenia gospodarczego, położonego na parterze budynku gospodarczego przy ulicy Wałbrzyskiej 57 w Kowalowej 05 lipiec 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Mieroszowie przy Placu Niepodległości 11 01 lipiec 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego numer 4, położonego w Mieroszowie przy ulicy Wiejskiej 4 24 czerwiec 2021 Obsługa BIP