Pokaż # 
Tytuł Utworzono Autor
Ogłoszenie o V przetargu ustnym ograniczonym do rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1655 ), na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej 02 czerwiec 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym, Golińsk numer 90 02 czerwiec 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o X przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Unisławiu Śląskim 7/4 02 czerwiec 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego numer 3 w Golińsku, budynek numer 83 20 maj 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego w Mieroszowie przy Placu Niepodległości 11 20 maj 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o 1 przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Mieroszowie przy ulicy Wiejskiej 4/4 10 maj 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się działki 426/18 położonej w obrębie Mieroszów 2 07 maj 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Mieroszowie przy ulicy Wojska Polskiego 1/4 14 kwiecień 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o VIII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych bez zabudowań, położonych w obrębie Mieroszów 2: 1. Działka 426/22 o powierzchni 0,1003 ha, 2. Działka 426/23 o powierzchni 0,1042 ha 08 kwiecień 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu numer 426/11 i 426/12 położonych w obrębie Mieroszów 2 31 marzec 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Golińsku, budynek numer 83/3 31 marzec 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego w Mieroszowie przy Placu Niepodległości 27 31 marzec 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego w Mieroszowie przy Placu Niepodległości 11 31 marzec 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o IX przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego w Unisławiu Śląskim 7/4 31 marzec 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu numer 426/5 położonej w obrębie Mieroszów 2 31 marzec 2021 Obsługa BIP