Obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa o zmianie nazwy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z obecnej, tj. „Zmiana koncesji na wydobycie melafiru ze złoża „Rybnica Leśna”, gmina Mieroszów, powiat wał

Obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa o zmianie nazwy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z obecnej,  tj.

„Zmiana koncesji na wydobycie melafiru ze złoża „Rybnica Leśna”, gmina Mieroszów, powiat wałbrzyski”

na nową tj.

,,Wydobywanie melafiru ze złoża „Rybnica Leśna”, gmina Mieroszów, powiat wałbrzyski”.