Obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Uporządkowaniu gospodarki – wodno ściekowej w aglomeracji Mie