Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Eksploatacja złoża melafiru Rybnica I w Rybnicy Leśnej, gmina Mieroszów, powiat Wałbrzych"