Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na "przebudowie drogi powia