Postanowienie Burmistrza Mieroszowa o dopuszczeniu Stowarzyszenia Nowoczesny Wałbrzych z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej 2/5 w Wałbrzychu do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach