Pokaż # 
Tytuł Autor
Obwieszczenie informacja o wystąpieniu o wydanie opinii w sprawie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3362D w Rybnicy Leśnej" Obsługa BIP
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3362D w Rybnicy Leśnej Obsługa BIP
Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji zloża melafiru "Rybnica I" w Rybnicy Leśn Obsługa BIP
Obwieszczenie dotyczące podjęcia z urzędu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża melafiru „Rybnica I” w Rybnicy Leśnej gm. Mieroszów po Obsługa BIP
Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mostu przez rzekę Ścinawkę e km 11+566 drogi krajowej nr 35 w m. Unisław Śląski" Obsługa BIP
obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża melafiru „Rybnica I” w Rybnicy Leśnej gm. Mieroszów pow. wałbrzyski Obsługa BIP
"Zawiadomienie - obwieszczenie znak: GPIiOŚ.6220.6.1.2017 z dnia 29.05.2017 r. dotyczące przystąpienia do ponownego rozpatrzenia wniosku „Murillo” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 33 w Krakowie, z dnia 23.03.2010 r. Obsługa BIP
obwieszczenie o przekazaniu akt sprawy dotyczącej wydania decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Eksploatacja złoża melafiru „Rybnica I” w Rybnicy Leśnej gm. Mieroszów pow. wałbrzyski, z dnia 13 stycznia 2017 r., znak: GPIiOŚ.7624/19-5 Obsługa BIP
„Eksploatacja złoża melafiru „Rybnica I” w Rybnicy Leśnej gm. Mieroszów pow. wałbrzyski”. Obsługa BIP
obwieszczenie dotyczące przekazania akt sprawy i odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie melafiru ze złoża "Rybnica Leśna", gmina Mieroszów, powiat wałbrzyski Obsługa BIP