Pokaż # 
Tytuł Autor
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla 23 obszarów Natura 2000 Obsługa BIP
Obowiązki sprawozdawcze dla podmiotów korzystających ze środowiska Obsługa BIP
Uzupełnienie informacji do zawiadomienia nr WR.ZUZ.4.421.239.2019.WB z dnia 06.09.2019 r. w związku ze zmianą treści wniosku - na wykonanie urządzenia wodnego oraz na usługi wodne Obsługa BIP
Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia Gminie Mieroszów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i na usługi wodne Obsługa BIP
Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Mieroszów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na usługi wodne Obsługa BIP
Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Mieroszów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na usługę wodną Obsługa BIP
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Wspólnocie Unisław Śląski 51 pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną oraz wykonania urządzenia wodnego. Obsługa BIP
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia GDDKiA we Wrocławiu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne, a także o stwierdzenie wygaśnięcia Obsługa BIP
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" o wszczęciu postępowania administracyjnego na pozwolenie administracyjne dotyczące odprowadzania wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia dróg gminnych. Obsługa BIP
Informacja Nadleśnictwa Wałbrzych o konieczności utrzymywania prawidłowej higieny i stanu sanitarnego lasów. Obsługa BIP