Informacja dotycząca usuwania drzew i krzewów znajdujących się na terenie nieruchomości objętych ochroną konserwatorską - w związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody