Pismo Burmistrza Mieroszowa w sprawie konieczności podjęcia działań zabezpieczających mury oporowe, umocnienia brzegu oraz uregulowanie koryta rzeki Ścinawka oraz potoku Sokołowiec w Sokołowsku przez RZGW we Wrocławiu.