Wyróżnione informacje


 

Informacja dot. funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mieroszowie

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo i wciąż napływające informacje o sytuacji epidemiologicznej, dotyczącej COVID-19 zdecydowaliśmy od dnia 21.02.2021r., o ponownym wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Mieroszowie:

Zalecana jest obsługa klientów w sposób zdalny (telefonicznie, e-mail  lub inne kanały dostępne w konkretnych referatach) oraz w formie korespondencyjnej: list tradycyjny lub platforma e-puap. W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa (wyjątki dotyczą Urzędu Stanu Cywilnego oraz uzasadnionych przypadków) należy uprzednio skontaktować się pod numerami telefonów:

Tel.: 74 3030430, 74 3030002, 74 3030003.

Dostęp do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie będzie możliwy tylko dla pracowników urzędu.  – wyjątek stanowią potwierdzone umówione wizyty, takie które nie mogą być załatwione w sposób zdalny. Przy głównym wejściu do urzędu została postawiona urna na korespondencję tradycyjną. Wejście do Urzędu możliwe jest tylko poprzez Bramę Główną (Brama nr2 będzie zamknięta).


 

 

Ostatnio dodane informacje

 

Urząd Miejski w Mieroszowie

Adres: pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
tel.: 74 30 30 188
e-mail: urzad@mieroszow.pl
Burmistrz Mieroszowa: Andrzej Lipiński
Zastępca Burmistrza Mieroszowa: Mariusz Pawlak
Skarbnik gminy: Joanna Błażuk
Sekretarz gminy: Ewa Kisztelińska
Godziny urzędowania: poniedziałki, wtorki i czwartki od 7:30 do 15:30
środy: od 7:30 do 16:30
piątki: od 7:30 do 14:30
  Skargi i Wnioski można składać do Burmistrza lub Zastępcy:
- w środy w godzinach od 13:00 do 16:30
  Skargi i Wnioski można składać do Przewodniczącej Rady Miejskiej Mieroszowa:
- w środy w godzinach od 14:30 do 16:30
konto bankowe urzędu: Gmina Mieroszów
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
50 8395 0001 0021 8115 2000 0010
konto na odbiór odpadów komunalnych: Gmina Mieroszów
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
34 8395 0001 0021 8115 2000 0007
więcej informacji
Strona Mieroszowa http://www.mieroszow.pl/

 

UWAGA!
Nowe wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

Burmistrz Mieroszowa informuje, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (DLA OSÓB FIZYCZNYCH - informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach, DLA OSÓB PRAWNYCH - deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości). Jednolite wzory będą obwiązywać w każdej gminie.

Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. Jeżeli zatem obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r. podatnik jeżeli jest zobowiązany do złożenia informacji i deklaracji - robi to na dotychczasowych wzorach formularzy.

Wzory formularzy zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów:

-      Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019.1104 z dnia 14.06.2019 r.)
-      Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek  rolny (Dz. U. 2019.1105 z dnia 14.06.2019 r.)
-      Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny  (Dz. U. 2019.1126 z dnia 17.06.2019 r.).

 

WZORY FORMULARZY

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Informacja i Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości obowiązujące od 01.07.2019 r. z załącznikami

Osoby fizyczne:

IN-1  Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1  Załącznik do IN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2  Załącznik do IN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3  Załącznik do IN-1 - dane pozostałych podatników

Osoby prawne:

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1  Załącznik do DN-1 dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2  Załącznik do DN-1 dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

PODATEK ROLNY

Informacja i Deklaracja w sprawie podatku rolnego obowiązujące od 01.07.2019 r. z załącznikami

Osoby fizyczne:

IR-1  Informacja o gruntach
ZIR-1  Załącznik do IR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-2  Załącznik do IR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-3  Załącznik do IR-1 - dane pozostałych podatników

Osoby prawne:

 DR-1  Deklaracja na podatek rolny
ZDR-1  Załącznik do DR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-2  Załącznik do DR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

PODATEK LEŚNY

Informacja i Deklaracja w sprawie podatku leśnego obowiązująca od 01.07.2019 r. z załącznikami

Osoby  fizyczne:

IL-1  Informacja o lasach
ZIL-1  Załącznik do IL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-2  Załącznik do IL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-3  Załącznik do IL-1 - dane pozostałych podatników

Osoby  prawne:

DL-1  Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1  Załącznik do DL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-2  Załącznik do DL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


W roku 2019 obowiązywać będą stawki podatkowe wynikające z Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Do pobrania: