Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg, umorzeń, odroczeń, rat oraz udzielono pomocy publicznej w 2021 roku - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy o finansach publicznych

  • W 2021 roku w zakresie podatków lub opłat nie udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty spłaty zaległości podatkowych (w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł - art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Dz.U.2021r.,poz.305 ze zm.)