Rachunki bankowe do wpłat podatków i opłat lokalnych

Rachunek bankowy do wpłat podatkowych :

podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych

wieczyste użytkowanie terenu, czynsze dzierżawne, przekształcenie wieczystego użytkowania terenu, koncesje alkoholowe, przygotowanie dokumentacji przy sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata skarbowa

Gmina Mieroszów

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze

50 8395 0001 0021 8115 2000 0010

 


Rachunek bankowy do wpłat dot. :

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gmina Mieroszów

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze

34 8395 0001 0021 8115 2000 0007