Podatki i opłaty 2021 - formularze i stawki

WZORY FORMULARZY

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Informacja i Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości obowiązujące od 01.07.2019 r. z załącznikami

Osoby fizyczne:

IN-1  Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1  Załącznik do IN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2  Załącznik do IN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3  Załącznik do IN-1 - dane pozostałych podatników

Osoby prawne:

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1  Załącznik do DN-1 dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2  Załącznik do DN-1 dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

PODATEK ROLNY

Informacja i Deklaracja w sprawie podatku rolnego obowiązujące od 01.07.2019 r. z załącznikami

Osoby fizyczne:

IR-1  Informacja o gruntach
ZIR-1  Załącznik do IR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-2  Załącznik do IR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-3  Załącznik do IR-1 - dane pozostałych podatników

Osoby prawne:

 DR-1  Deklaracja na podatek rolny
ZDR-1  Załącznik do DR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-2  Załącznik do DR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

PODATEK LEŚNY

Informacja i Deklaracja w sprawie podatku leśnego obowiązująca od 01.07.2019 r. z załącznikami

Osoby  fizyczne:

IL-1  Informacja o lasach
ZIL-1  Załącznik do IL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-2  Załącznik do IL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-3  Załącznik do IL-1 - dane pozostałych podatników

Osoby  prawne:

DL-1  Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1  Załącznik do DL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-2  Załącznik do DL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


 

Przepisy w zakresie podatków na 2021 r.

 

(Rada Miejska Mieroszowa nie podwyższyła stawek podatkowych na 2021 rok, tym samym pozostawiła wysokość stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na poziomie z 2020r.)

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 1. Uchwała nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 13.12.2019r., poz. 7414)

 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019r., poz. 1104) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001104

 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019r., poz. 1185) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001185

 

PODATEK ROLNY

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019r., poz. 1105)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001105

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów(1) z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019r., poz.1153) - link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001153

Stawki podatku rolnego DOC

PODATEK LEŚNY

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019r., poz.1126) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001126

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019r., poz.1154):  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001154

Stawki podatku leśnego DOC

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 1. Uchwała Nr XIV/95/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 13.12.2019r., poz. 7418)

 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych – link http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2436/1

OPŁATA

PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (t.j.: Dz.U. z 2018r., poz. 562)

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/562/1

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019r., poz. 1104)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001104

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019r., poz. 1185) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001185

Rachunek bankowy: Gmina Mieroszów
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
50 8395 0001 0021 8115 2000 0010