ODPADY KOMUNALNE - stawki

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  1. UCHWAŁA NR XIV/96/2019 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 13.12.2019r., poz. 7419)

 

  1. UCHWAŁA NR XIV/97/2019 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 13.12.2019r., poz. 7420)

 

  1. UCHWAŁA NR XIV/98/2019 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 13.12.2019r., poz. 7421) - NIEAKTUALNA

 

 

Rachunek bankowy : Gmina Mieroszów
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
34 8395 0001 0021 8115 2000 0007