Podatki i opłaty 2020

Przepisy w zakresie podatków na 2020 r.:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 1. Uchwała nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 13.12.2019r., poz. 7414)

 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019r., poz. 1104) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001104

 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019r., poz. 1185) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001185

 

PODATEK ROLNY

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019r., poz. 1105)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001105

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów(1) z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019r., poz.1153) - link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001153

 

PODATEK LEŚNY

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019r., poz.1126) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001126

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019r., poz.1154):  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001154

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 1. Uchwała Nr XIV/95/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 13.12.2019r., poz. 7418)

 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych – link http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2436/1

OPŁATA

PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (t.j.: Dz.U. z 2018r., poz. 562)

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/562/1

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019r., poz. 1104)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001104

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019r., poz. 1185) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001185

Rachunek bankowy: Gmina Mieroszów
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
50 8395 0001 0021 8115 2000 0010

Do pobrania: