SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEROSZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2019 ROKU