Protokół z przebiegu konsultacji projektu "Roczny Programy Współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"