Protokół z przebiegu konsultacji projektu: „Roczny Program Współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022