Pokaż # 
Tytuł Autor
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 poz.1057) na realizację zadania publicznego pn. „Szczęśliwy pobyt nad naszym m Obsługa BIP
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 poz.1057) na realizację zadania publicznego pn. „X-Sokołowsko Festiwal Filmowy Obsługa BIP
Niezwykły Biathlon MTB Obsługa BIP
Przygoda z biathlonem letnim Obsługa BIP
Informacja o wynikach naboru na członków komisji konkursowej Obsługa BIP
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2021 r. Obsługa BIP
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonej w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Obsługa BIP
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacjie zadania publicznego pn. "VI Dolnośląski Kongres Obywatelski" Obsługa BIP
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Obsługa BIP
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Obsługa BIP