Raport z kalkulacji relacji wykonywania zadań powierzonych przez podmioty sprawujące kontrolę nad Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. do ogółu działalności Spółki