Informacja dla Mieszkańców!

Prosimy o wystawianie pojemników i worków zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów do godziny 6.00 lub w dniu poprzedzającym odbiór. Pojemniki i worki powinny być wystawione poza rejon nieruchomości lub w widocznym miejscu przy wejściu na teren nieruchomości.

Brak wystawienia pojemnika lub worka będzie skutkował brakiem odbioru odpadów.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostępny pod linkiem: https://bip.mieroszow.pl/odpady/197-informacje-dla-mieszkancow-aktualnosci/3249-harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych-2022.html