Pokaż # 
Tytuł Autor
Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2019 - część II Obsługa BIP
Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2019 - część 1 Obsługa BIP
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2019. Obsługa BIP
Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2018 Obsługa BIP
Ogłoszenie Burmistrza Mieroszowa na kandydatów komisji konkursowych w 2018 roku Obsługa BIP
Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku Obsługa BIP
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2017 Obsługa BIP
Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2016 Obsługa BIP
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2016 Obsługa BIP
Ogłoszenie Burmistrza Mieroszowa o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Mieroszów Obsługa BIP