Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert