Pokaż # 
Tytuł Autor
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechnia kultury fizycznej Obsługa BIP
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na real. zadań publ. w zakr. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działań na rzecz kultury 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działań na rzecz kultury Obsługa BIP
Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2020 Obsługa BIP
Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku Obsługa BIP
Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert Obsługa BIP
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie w kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i turystyki w 2020 roku Obsługa BIP
Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2019 - część II Obsługa BIP
Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2019 - część 1 Obsługa BIP
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2019. Obsługa BIP