Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach, archiwach

SPRAWA:

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach, archiwach 

 

W Archiwum Urzędu Miejskiego w Mieroszowie przechowywane są także dokumentacja osobowa i płacowa byłych pracowników: 

- Zakładów Stolarki Budowlanej „ Stolbud” w Mieroszowie 

- Gminnej Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska” w Mieroszowie.

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mieroszowie. 

 

WYKAZ AKT OSOBOWYCH I PŁACOWYCH PRZECHOWYWANYCH W ARCHIWUM URZĘDU MIEJSKIEGO W MIEROSZOWIE.

AKTA OSOBOWE I PŁACOWE

- pracowników Zakładów Stolarki Budowlanej „Stolbud” w Mieroszowie

- pracowników Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Mieroszowie

- pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mieroszowie.

 

Na podstawie przechowywanych akt w Archiwum sporządza się zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu bądź urzędowo potwierdzone kserokopie dokumentów z akt osobowych. 

Osoba starająca się o wystawienie zaświadczenia lub uzyskanie potwierdzenia kserokopii dokumentów może składać pisemnie lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie w godzinach pracy Urzędu. 

Podania oraz załączniki do nich, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 17 listopada 2006r.( Dz. U. Nr 225 poz.1635 z późn. zm. art.2) nie podlega opłacie. Sporządzone zaświadczenia i kserokopie dokumentów są wysyłane pocztą.

 

PLIKI DO POBRANIA:

- wzór podania