Regulacja stanu prawnego lokalu, zamiana lokalu, ponowne zawarcie najmu socjalnego lokalu

KARTA USŁUGI

Urzędu Miejskiego w Mieroszowie

58 – 350 Mieroszów

pl. Niepodległości 1

tel. (+48) 74 30 30 040

 

SPRAWA:

- Przydział lokalu po zgonie najemcy/ po wyprowadzeniu się najemcy

- Przywrócenie tytułu prawnego do lokalu po spłacie zadłużenia

- Przydział części lokalu zwolnionego przez innego najemcę

- Przydział lokalu zamiennego / wzajemna zamiana lokali

- Ponowne zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o przydział lokalu z określeniem:

- o uregulowanie sytuacji prawnej do lokalu mieszkalnego po: zgonie najemcy / po

opuszczeniu lokalu przez najemcę

- przywrócenie tytułu prawnego do lokalu po spłacie zadłużenia;

- przydział części lokalu zwolnionego przez innego najemcę;

- o przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu;

- o najem lokalu zamiennego np. z tytułu wykwaterowania, zamiany „z urzędu”;

- inne okoliczności związane ze złożeniem wniosku ( np. wzajemna zamiana itp )

oraz dokumenty wymienione we wniosku.

 

2. Dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych, niezbędnych do wykonania remontu, przebudowy lub rozbudowy.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1

 

REFERAT ODPOWIEDZIANY:

Referat Nieruchomości

I piętro, pokój nr 15

tel. 74 30 30 020

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA:

30 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku


OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej.

 

ORGAN ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy


PODSTAWA PRAWNA:

  1. Uchwała nr XXXVI/222/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieroszów.
  2. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 611 ze zm.).

 


PLIKI DO POBRANIA: