Wyrażenie zgody na czasowe zajęcie działki

SPRAWA:

Wyrażenie zgody na czasowe zajęcie działki.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek (mapka ewidencji gruntów, mapka zasadnicza – z zaznaczoną inwestycją).

2. Wypis z rejestrów gruntów.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat, I piętro, pokój nr 7

 

REFERAT ODPOWIEDZIALNY:

Referat Nieruchomości

I piętro, pokój nr 15

tel. 74 30 30 02

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA:

Do 21 dni

 

OPŁATY:

Nie podlega opłacie.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651).