Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców

SPRAWA:

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego lub użytkowego.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

ZGKiM "Mieroszów" sp z o.o. ul. Wolności 27 A, Mieroszów

 

REFERAT ODPOWIEDZIALNY:

Referat Nieruchomości

I piętro, pokój nr 15

tel. 74 30 30 02

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA:

Od 4 do 10 miesięcy od dnia złożenia wniosku, w indywidualnych przypadkach termin ten może być dłuższy (konieczność dokonania podziału geodezyjnego, uregulowania stanu prawnego nieruchomości, itp.)

 

OPŁATY

1. Nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji nieruchomości do zbycia.

2. Przed umową notarialną – wpłata ceny sprzedaży lokalu oraz ceny udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2020 r., poz. 65 ze zm.).

2. Art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity z Dz. U. 2020, poz. 532 ze zm.).

3. Uchwała Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XXII/96/08 z dnia 31 marca 2008r. W sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego PDF

Wniosek o wykup lokalu użytkowego PDF