Sprzedaż gruntów na rzecz użytkowników wieczystych

SPRAWA:

Sprzedaż gruntów na rzecz użytkowników wieczystych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek.

2. Odpis z Księgi Wieczystej.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat, I piętro, pokój nr 7

 

REFERAT ODPOWIEDZIALNY:

Referat Nieruchomości

I piętro, pokój nr 15

tel. 74 30 30 02

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA:

Do 90 dni

 

OPŁATY:

Nie podlega opłacie.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2004 r. Nr 261 poz. 2603).

2. Uchwała Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XXII/96/08 z dnia 31 marca 2008r. W sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek – sprzedaż użytkowania wieczystego działki.