Oddanie w użyczenie lokalu użytkowego

SPRAWA:

Oddanie w użyczenie lokalu użytkowego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o użyczenie lokalu użytkowego plus statut.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat, I piętro, pokój nr 7

 

REFERAT ODPOWIEDZIANY:

Referat Nieruchomości

I piętro, pokój nr 15

tel. 74 30 30 02

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA:

Około 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, w indywidualnych przypadkach termin ten może być dłuższy (konieczność dokonania podziału geodezyjnego, uregulowania stanu prawnego nieruchomości, itp.).

 

OPŁATY:

Nie podlega opłacie.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 710-719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Uchwała Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XXII/96/08 z dnia 31 marca 2008r. W sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Karta Usługi