Wielojęzyczne standardowe formularze

I. NAZWA USŁUGI

Wielojęzyczne standardowe formularze do aktów stanu cywilnego i wybranych zaświadczeń (tłumaczenia pomocnicze)

II. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2019 poz. 860)

2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. 2021 poz.709)

III. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podanie o wydanie wielojęzyczne standardowe formularze do aktów stanu cywilnego i wybranych zaświadczeń.

 2. Do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy.

 3. Do wglądu odpis skrócanego aktu, zaświadczenie o stanie cywilnym, zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z polskim prawem można zawrzeć małżeństwo.

 4. Oryginał potwierdzenia opłaty lub uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

 5. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika

IV. OPŁATY

 1. art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2019 poz. 860)

 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021, 1923)

 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., poz. 1330).

Wydanie wielojęzycznego standardowego formularza – 17 zł

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika). Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłaty skarbowe należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Mieroszów, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • 7 – 10 dni roboczych w przypadku, gdy wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza został złożony jednocześnie z wnioskiem o wydanie dokumentu, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz,

 • niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku w przypadku, gdy wniosek dotyczy wydania wielojęzycznego formularza do dokumentu znajdującego się w rejestrze stanu cywilnego.

VI. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego w Mieroszowie

ul. Plac Niepodległości 1

58-350 Mieroszów

parter - pokój nr 2

email.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 74 30 30 003

godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30 do 15:30
środa od 7:30 do 16:30
piątek od 7:30 do 14:30

VII. UWAGI:

1. Wielojęzyczny standardowy formularz (tłumaczenie pomocnicze) można dołączyć do następujących dokumentów z zakresu stanu cywilnego:

 • odpis skrócony aktu urodzenia,

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,

 • odpis skrócony aktu zgonu,

 • zaświadczenie o stanie cywilnym,

 • zaświadczenie stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (do tego zaświadczenia formularz wielojęzyczny można uzyskać tylko w wersji papierowej)

2. Celem wydania wielojęzycznego standardowego formularza jest ułatwienie tłumaczenia dokumentu urzędowego, do którego jest załączony i dotyczy on języków urzędowych Unii Europejskiej. Organ, któremu dokument urzędowy jest przekładany, może jednak zażądać tłumaczenia lub transliteracji informacji zawartych w formularzu.

3. Formularz nie ma żadnej wartości prawnej, jako samodzielny dokument, i może być przedstawiany tylko w załączeniu do oryginalnego dokumentu krajowego.

4. Wielojęzyczne formularze wydaje się osobie, której wydany będzie dokument urzędowy, do którego formularz będzie załączony. Krąg osób uprawnionych do otrzymania formularza jest dokładnie taki sam jak krąg osób uprawnionych do otrzymania dokumentu, do którego ma zostać załączony formularz. Krąg osób uprawnionych do uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu

5. Uprawnionymi do otrzymania wielojęzycznego formularza wydawanego do zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo są osoby, których dotyczą wskazane zaświadczenia.

 

Do pobrania:

Wniosek o wielojęzyczne standardowe formularze do aktów stanu cywilnego i wybranych zaświadczeń (tłumaczenia pomocnicze) DOCX