Wielojęzyczny standardowy formularz (UE) - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy

I. NAZWA USŁUGI

Wielojęzyczny standardowy formularz (UE) - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy

 

II. PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj.: Dz.U z 2021 r., poz. 510)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j: Dz.U. z 2021, poz. 1923)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2020, poz. 346 z poźn. zm)
  • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2019, poz. 860).  

 

III. KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM O SPRAWĘ

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza tłumaczenia urzędowego
  • dowód osobisty lub paszport do wglądu
  • oryginał dokumentu na podstawie, którego ma zostać wydawany wielojęzyczny formularz
  • ewentualne pełnomocnictwo

V. OPŁATY

  • za wydanie wielojęzycznego formularza tłumaczenia urzędowego - 17 zł
  • za udzielenie pełnomocnictwa- 17 zł

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej. Opłaty skarbowe z tytułu zaświadczenia oraz ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Mieroszów, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010.

 

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki.

 

VII. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

 

VIII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miejski w Mieroszowie

Plac Niepodległości 1

58-350 Mieroszów

parter - pokój nr 2

tel. (74) 30 30 001

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30 do 15:30

środa od 7:30 do 16:30

piątek od 7:30 do 14:30

 

DO POBRANIA:

Wniosek ODT

Pełnomocnictwo ODT