Wydanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców lub Rejestru PESEL

I. NAZWA USŁUGI

Wydanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców lub Rejestru PESEL

II. PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj.: Dz.U z 2021 r., poz. 510)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021, poz. 735)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j: Dz.U. z 2021, poz. 1923)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2020, poz. 346 z poźn. zm).

III. KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM O SPRAWĘ

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek o wydanie zaświadczenia
  • dowód osobisty lub paszport do wglądu

V. OPŁATY

Opłata skarbowa:

  • za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu/wymeldowaniu - 17 zł
  • za udzielenie pełnomocnictwa- 17 zł

Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

Opłaty skarbowe z tytułu zaświadczenia oraz ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Mieroszów, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010.

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

VIII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miejski w Mieroszowie

Plac Niepodległości 1

58-350 Mieroszów

parter - pokój nr 2

tel. (74) 30 30 001

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30 do 15:30

środa od 7:30 do 16:30

piątek od 7:30 do 14:30


DO POBRANIA:

Wniosek DOCX

Pełnomocnictwo DOCX