Rejestracja zgonów

I. NAZWA USŁUGI:

Rejestracja zgonów – sporządzenie aktu zgonu

 

II. PODSTAWA PRAWNA:

art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021, poz. 709 z poźn.zm).
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. : Dz.U. z 2020, poz. 1947)

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza.
  2. Dowód osobisty osoby dokonującej zgłoszenia zgonu.
  3. Dowód osobisty osoby zmarłej.
  4. Dane osobiste współmałżonka, jeśli zmarły/a pozostawał/a w związku małżeńskim.

 

IV. OPŁATY:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U z 2021,  poz.1923 ze.zm)

 

Rejestracja oraz wydanie 1 egz. odpisu aktu zgonu są wolne od opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa za  wydanie kolejnych odpisów aktów zgonu:

- odpis skróconego  – 22 zł.

- odpis zupełnego – 33 zł.

 

Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktu stanu cywilnego wydawane w sprawach wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.  Pełnomocnictwa udzielne innych osobom niż wymienionym powyżej podlegają opłacie skarbowej – 17 zł.

Opłaty skarbowe należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Mieroszów, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010.

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki, bezpośrednio przy zgłoszeniu.

 

VI.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie rejestracji zgonu.

 

VII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Stanu Cywilnego w Mieroszowie
Plac Niepodległości 1
58-350 Mieroszów

tel. 74 30 30 003 lub 001

parter  - pokój nr 2

email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek  od 7:00 do 15:00

środa od 7:00 do 16:00

piątek od 7:00 do 14:00

 

VIII. UWAGI:

  1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu, w razie choroby zakaźnej w ciągu 24 godzin od zgonu.
  2. Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu.
  3. Akt zgonu sporządza się według właściwości zdarzenia.
  4. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

-  małżonek lub dzieci zmarłego.

- najbliżsi krewni lub powinowaci (krewni–osoby pochodzące od wspólnego przodka,   powinowaci – inaczej krewni małżonka zmarłego).

-  osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.

-  osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały.

-  administrator domu, w którym nastąpił zgon.

  1. Rejestracji zgonu może dokonać przedstawiciel zakładu pogrzebowego na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa (opłata skarbowa 17 zł.).

 

Załączniki:

Wniosek o wydanie 1 egz. odpisu aktu zgonu DOC