Uzupełnienie aktu stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej.

I. NAZWA USŁUGI

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej.

 

II. PODSTAWA PRAWNA

art. 37–38 ustawy z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U z 2021, poz. 709)

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podanie o uzupełnienie aktu stanu cywilnego. Podanie powinno wskazywać zakres żądanych zmian – informacje, które dane i w jakim akcie mają zostać sprostowane/uzupełnione oraz określić podstawę sprostowania/uzupełnienia.
 2. Do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy. Jeżeli sprawa załatwiana jest korespondencyjnie – kserokopia dokumentu tożsamości.
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
 4. Pełnomocnictwo – jeśli czynność jest dokonywania przez pełnomocnika.

 

IV. OSOBY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Osoby uprawnione do złożenia wniosku:

 1. osoba, której akt dotyczy (akt urodzenia i małżeństwa)
 2. jej przedstawiciel ustawowy
 3. osoba, która wykaże interes prawny

 

V. OPŁATY

Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania 39zł

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

Opłaty skarbowe należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Mieroszów, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010.

 

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Bez zbędnej zwłoki.
 2. Do 1 miesiąca jeśli konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

 

VII. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

IX. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego w Mieroszowie

ul. Plac Niepodległości 1

58-350 Mieroszów

parter- pokój nr 2

tel. 74 30 30 003,

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30 do 15:30

środa od 7:30 do 16:30

 

X. UWAGI

Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje Kierownik USC miejsca zdarzenia.

 

 1. Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.
 2. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej osoby lub jej wstępnych.
 3. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.
 4. Jeżeli uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze uzupełnienia lub o złożeniu wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
 5. Jeżeli uzupełnienia aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.
 6. Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną przez właściwy organ reprodukcję tych materiałów.
 7. Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując uzupełnienia, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny uzupełnionego aktu stanu cywilnego.
 8. Uzupełnienia aktu zgonu dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej lub prokuratora, jeżeli akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu, a dane te nie wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego stanowiących podstawę sporządzenia aktu zgonu.

 

DO POBRANIA:

Podanie ODT

Pełnomocnictwo ODT