Zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

I. NAZWA USŁUGI:

Zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

 

II. PODSTAWA PRAWNA:

  1. art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017, poz. 682)
  2. art. 76 ust. 10 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018, poz. 2224)

 

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Podanie osób chcących zawrzeć związek małżeński przed upływem miesiąca od dnia złożenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. W podaniu należy przedstawić ważne względy przemawiające za skróceniem czasu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego np. ciąża, poważna choroba jednej z osób zawierających małżeństwo lub najbliższego członka rodziny. Do wniosku należy załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające przedstawienie we wniosku okoliczności.
  2. Złożyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, po przedłożeniu wszystkich dokumentów wymaganych do ślubu cywilnego

 

V. OPŁATY:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018, poz. 1044 z poźn.zm.)

 za wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego – 39 zł

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Jeżeli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma Kierownika USC  może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie Sądu wiąże Kierownika USC.

 

VII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Stanu Cywilnego w Mieroszowie

ul. Plac Niepodległości 1

58-350 Mieroszów

tel. 743030003, parter - pokój nr 2,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 godziny pracy:

 poniedziałek, wtorek, czwartek  od 7:30 do 15:30

 środa od 7:30 do 16:30

piątek od 7:30 do 14:30

 

VIII. UWAGI:

  1. Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego dotyczy wyłącznie małżeństw zawieranych przed Kierownikiem USC – ślub cywilny.
  2. Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego może udzielić konsul.

 

Załączniki

Podanie o skrócenie oczekiwania na zawarcie małżeństwa.