Informacja dotycząca zbiórek publicznych

Od dnia 18 lipca 2014 r. obowiązuje ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. poz. 498). Ustawa wprowadza elektroniczną formę zgłaszania zbiórek, których obsługa prowadzona będzie wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (więcej na https://mac.gov.pl/zbiorki).