Zgromadzenie publiczne

I NAZWA USŁUGI:

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym.

 

II PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2013 r. poz. 397.).

 

III WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym.

 

IV OPŁATY:

Brak

 

V TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Decyzja o zakazie zgromadzenia publicznego powinna być doręczona organizatorowi w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

 

VI TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 24 godzin od dnia doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

VII MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Miejski w Mieroszowie

Plac Niepodległości 1

58-350 Mieroszów

parter - pokój nr 1,

tel. 74 84 94 314

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

VIII UWAGI:

1.Organizator zgromadzenia publicznego obowiązany jest złożyć zawiadomienie nie później niż na 3 dni robocze, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.

2.Organ Gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli:

a) jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie Prawo o zgromadzeniach lub naruszają przepisy ustaw karnych,

b) gdy jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach,

c) organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego zgłoszonego później, jeżeli organizator zgromadzenia, pomimo wezwania, o którym mowa w art. 7a ust 1 ustawy Prawo o zgromadzeniach, nie dokonał we właściwym terminie zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników.

 

ZAŁĄCZNIKI:

- Oświadczenie Przewodniczącego

- Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym