Informacje o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Gminy Mieroszów