Zarządzenie 136 oraz wykaz Nr 68 ze sprostowaniem

Zarządzenie Nr 136 wraz z załącznikiem, wykazem Nr 68 podlega wywieszeniu na okres od 23.06.2022 r. do 17.07.2022 r.