Obwieszczenie wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów

W-IZJA sp. z o.o.,2021,ZMIANA,ST UDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,MIASTA I GMINY MIEROSZÓW,PROGNOZA SKUTKÓW WPŁYWU USTALEŃ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I,KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MIEROSZÓW,NA ŚRODOWISKO PDF

TEKST JEDNOLITY STUDIUM PDF