Pokaż # 
Tytuł Autor
Obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa z dnia 27.06.2022 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów Obsługa BIP
Obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa z dnia 09.05.2022 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wysokiej w Mieroszowie Obsługa BIP
Obwieszczenie wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów Obsługa BIP
Podsumowanie wniosków ws. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Mieroszów Obsługa BIP
Obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych przekazanych przez Górnicze Koło Łowieckie „JELEŃ” Wałbrzych Obsługa BIP
Obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych przekazanych przez Koło Łowieckie KNIEJA Wałbrzych ZO Wałbrzych Obsługa BIP
Obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych przekazanych przez Koło Łowieckie „KNIEJA” LUBAWKA Obsługa BIP
Obwieszczenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wysokiej w Mieroszowie z dnia 23.08.2021 Obsługa BIP
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów Obsługa BIP
Obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów z dnia 12.07.2021 - Mieroszów, Nowe Siodło Obsługa BIP