Pokaż # 
Tytuł Autor
Obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa GPIiOŚ.6722.1.25.2019 z dnia 22.02.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Adama Mickiewicza w Mieroszowie Obsługa BIP
Obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych przekazanych przez Koło Łowieckie KNIEJA Lubawk Obsługa BIP
Obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa GPIiOŚ.6722.1.18.2020 z dnia 04.08.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Adama Mickiewicza Obsługa BIP
Komunikat Burmistrza Miasta Mieroszowa z dnia 01.10.2019 r. Obsługa BIP
Obwieszczenie - ogłoszenie Burmistrza Mieroszowa o przyjęeciu dokumentu wymagajaćego udziału społeczeństwa oraz możliwości zpaoznania się z jego treścią Obsługa BIP
Obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa z dnia 26.08.2019 r. znak: GPIiOŚ.6722.1.1.2019 o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Adama Mickiewicza Obsługa BIP
Obwieszczenie - Ogłoszenie Burmistrza Mieroszowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z jego treścią Obsługa BIP
Obwieszczenie - ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w południowej części Mieroszowa Obsługa BIP
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obsługa BIP
Obwieszczenie - Ogłoszenie Burmistrza Mieroszowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z jego treścią w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rybnica Leśna Obsługa BIP