Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

1 Plan zagospodarowania przestrzennego Rybnicy Leśnej - Kamionka Mapa
2 Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieroszów Mapa
3 Plan zagospodarowania przestrzennego Mieroszowa

Mapa - uchwała z 2003r.
Mapa - uchwała z 2005r.
Mapa - uchwała z 2018r.

Mapa i tekst Uchwała z 2019 r.

Mapa Uchwała z 2021 r.

4 Plan zagospodarowania przestrzennego Sokołowska Mapa - uchwała z 2003r.
Mapa rys. 1 - uchwała z 2007r.
Mapa rys. 2 - uchwała z 2007r.
Mapa rys. 3 - uchwała z 2007r.
Mapa rys. 4 - uchwała z 2007r.
Mapa rys. 5 - uchwała z 2007r.
Mapa rys. 6 - uchwała z 2007r.
Mapa rys. 7 - uchwała z 2007r.
Mapa rys. 8 - uchwała z 2007r.
Mapa rys. 9 - uchwała z 2007r.
5 Plan zagospodarowania przestrzennego Rybnicy Leśnej

Mapa
Mapa - uchwała z 2004 r.
Legenda - Mapa uchwała z 2004 r.
Mapa - uchwała z 2009 r.

Mapa - 2003 r. - rejon schroniska "Andrzejówka"

Mapa - uchwała z 2018 r. - dla obszaru w rejonie
skrzyżowania dróg w Rybnicy Leśnej

6 Plan zagospodarowania przestrzennego Unisławia Śląskiego

Mapa

Mapa Uchwała z 2019 r.

7 Plan zagospodarowania przestrzennego Kowalowej Mapa
8 Plan zagospodarowania przestrzennego Nowego Siodła

Mapa

Mapa - uchwała z 2018 r.

9 Plan zagospodarowania przestrzennego Golińska Mapa
10 Plan zagospodarowania przestrzennego Różanej Mapa
11 Plan zagospodarowania przestrzennego Łącznej Mapa
12 Obszar wsi Nowe Siodło i miasta Mieroszowa - dotyczy terenów przeznaczonych na działalność sportowo-lotniczą. Mapa

 

U/XIII/82/03 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarow. przestrz. miejscowości Sokołowsko

U/XVI/100/03 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospod. przestrz. miasta i gminy Mieroszów

UCHWAŁA Nr XIX/73/07 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów w miejscowości Sokołowsko w gminie Mieroszów.

UCHWAŁA NR XXXVIII/208/05 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów, obejmującej obszar położony w granicach działek nr 227 i 228 w obrębie Mieroszów 2 (A.M. 5).

XXXIII/200/01 Uchwała Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieroszów - obszar wsi Nowe Siodło i miasta Mieroszowa - dotyczy terenów przeznaczonych na działalność sportowo-lotniczą

UCHWAŁA Nr XLIII/194/09 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 9 listopada 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXII/178/04 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Rybnica Leśna z przeznaczeniem na działalność górniczą.

UCHWAŁA NR LIV/246/18 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Strzelców w Mieroszowie.

UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 20 grudnia 2018 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania dróg w Rybnicy Leśnej w gminie Mieroszów. 

UCHWAŁA NR III/18/2018 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 20 grudnia 2018 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w Nowym Siodle w gminie Mieroszów.

UCHWAŁA Nr IX/64/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w Unisławiu Śląskim w gminie Mieroszów.

UCHWAŁA Nr XI/77/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w południowej części Mieroszowa.

UCHWAŁA Nr XXXIII 204 2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 22.04.2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów