Pokaż # 
Tytuł Autor
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na parterze budynku przy ulicy Mikołaja Kopernika 4 Obsługa BIP
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Mieroszów działka 404/2 Obsługa BIP
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań położonej w obrębie Mieroszów działka 426/29 Obsługa BIP
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej rolnej, stanowiącej własność Gminy Mieroszów w położonej obrębie Sokołowska Obsługa BIP
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań położonej w obrębie Rybnicy Leśnej Obsługa BIP
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego w Nowym Siodle 1. Obsługa BIP
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Sokołowsku przy ul. Głównej 27/5 Super User
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Sokołowsku przy ul. Słonecznej 4/2 Obsługa BIP
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Sokołowsku przy ul. Głównej 50/2 Obsługa BIP
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań położonej w obrębie Mieroszów działka 426/29 Obsługa BIP