Wykaz Nr 95 z dnia 04 lipca 2022 roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3, w trybie przetargu nieograniczonego ustnego